ดื่มสมองเสื่อม

เมื่อใช้ยา tamoxifen เพื่อป้องกันการกลับมาของมะเร็งเต้านมผู้ป่วยบางรายอาจใช้เวลานานกว่าจะดีกว่า ผู้ห…