ติดต่อเรา

ต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ – หากคุณมีเรื่องที่อยากจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณสามารถส่งเรื่องของคุณเพื่อลง TeamThailand ได้ด้วยตนเองผ่าน e-mail: [email protected] ซึ่งหลังจากเราได้รับเรื่องแล้ว เราจะพิจารณานำลงเป็นรายๆ ไป โดยข่าวที่ส่งมาทุกข่าวจะต้องใส่ภาพประกอบเข้ามาด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของข่าวหรือบทความ

ต้องการส่งบทความในรูปแบบ Guest post (แขกรับเชิญ) – TeamThailand เป็น เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยหลากหลายประเภท และหลายๆครั้งผู้อ่านอย่างคุณ ก็มีมุมมอง และความคิดเห็น ที่ต่างออกไป และอยากจะนำเสนอหรือเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านคนอื่นๆ คุณก็สามารถส่งเรื่องของคุณมาได้เช่นกัน เราจะพิจารณาลงเป็นรายๆ ไป โดยเรื่องของคุณต้องเป็นไปตามแนวทาง และข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

เรื่องที่จะนำมาลง TeamThailand ได้ จะต้องเป็นเรื่องที่นำมาลงที่นี่เป็นที่แรก จะต้องไม่เคยนำไปตีพิมพ์ หรือขึ้นเว็บไซต์ บล็อกที่ใดที่หนึ่งมาก่อน
เรื่องที่นำเสนอ ไม่นับเป็นมติหรือความคิดเห็นของ TeamThailand แต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณ
TeamThailand มีสิทธิ์จะ edit หรือเปลี่ยนแปลงทำซ้ำได้หากจำเป็น โดยเราจะแจ้งก่อนทำการแก้ไข และหลังจากแก้ไขแล้วเราจะส่งให้คุณรีวิวก่อน โดยลิขสิทธิ์ของบทความยังคงเป็นเจ้าของบทความนั้นๆ
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการนำขึ้นด้วยทีมงานเอง ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากต้นฉบับส่งมาหาเราแล้ว
TeamThailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางและข้อตกลงตามสมควร
About team Thailand.

ที่อยู่: 7/2 ถนนพระราม 3, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok
โทร: +6621106120