พาราลิมปิก 2016 เปิดฉาก ไทยส่งทัพนักกีฬาร่วมกว่า 46 ชีวิต

ขอขอบคุณภาพจาก www.thaipost.net

วันนี้ 7 กันยายน 2559 การแข่งขัน พาราลิมปิก 2016 ประเทศบราซิล ก็ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการ ซึ่งพาราลิมปิกครั้งนี้ ทีมชาติไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 46 ชีวิต 10 ชนิดกีฬา

ในจำนวน 46 คนของทัพนักกีฬาไทย แบ่งเป็นชาย 31 คน และหญิง 15 คน และปีนี้ทัพนักกีฬาไทย ตั้งเป้า คว้า 4 เหรียญทอง กลับมาฝากคนไทย โดยประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่งมการแข่งขัน พาราลิมปิกมาตั้งแต่ปี 1984

รายชื่อนักกีฬาไทยในการแข่งขันพาราลิมปิก 2016

กรีฑา (13 คน)
1.อังคาร ชนะบุญ
2.เกวลิน วรรณฤมล
3.สุรางค์ คำสุข
4.ศุภชัย สงพินิจ
5.ศักดิ์ชัย ยิ้มบ้านช้าง
6.พิชญา คูรัตนศิริ
7.พิเชษฐ์ กรุงเกตุ
8.พงศกร แปยอ
9.เรวัตร์ ต๋านะ
10.ประวัติ วะโฮรัมย์
11.สายชล คนเจน
12.ขจรศักดิ์ ธรรมโสภณ
13.เอกชัย จันทร

ธนู (3 คน)
1.วาสนา คูทวีทรัพย์
2.หาญฤทัย เนตรศิริ
3.เมธาสิน ชัยสินฟ้า

ว่ายน้ำ (4 คน)
1.สมชาย ดวงแก้ว
2.พนม ลักษณะพริ้ม
3.อัญชญา เกตุแก้ว
4.ชาคร แก้วศรี

ยิงปืน (5 คน)
1.บดินทร์ ศรศรีวิชัย
2.สมพร ม่วงศิริ
3.อดิเดช อินทนนท์
4.ชุติมา แสนหล้า
5.ฉัตรชัย เสนาจันทร์

เทเบิลเทนนิส (7 คน)
1.รุ่งโรจน์ ไทยนิยม
2.อนุรักษ์ ลาววงษ์
3.วันชัย ชัยวุฒิ
4.ยุทธจักร กลิ่นบานชื่น
5.ชลชิตพยัค บุตรวรรณสิริณา
6.ดารารัตน์ อาสายุทธ
7.วิจิตรา ใจอ่อน

วีลแชร์เทนนิส (2 คน)
1.สุธี คลองรั้ว
2.สาคร ขันธสิทธิ์

วีลแชร์ฟันดาบ (1 คน)
1.สายสุนีย์ จ๊ะนะ

บ็อคเซีย (8 คน)
1.พัทธยา เทศทอง
2.วิษณุ ฮวดประดิษฐ์
3.วัชรพล วงษา
4.วรวุฒิ แสงอำภา
5.พรโชค ลาภเย็น
6.เฉลิมพล ตันบุตร
7.สุบิน ทิพย์มะณี
8.นวลจันทร์ พลศิล

ยกน้ำหนัก (2 คน)
1.อรวรรณ บุตรโพธิ์
2.ณรงค์ แคสนั่น

ยูโด (1 คน)
1.เมธาวดี นันทลักษณ์

โดยการแข่งขัน พาราลิมปิก 2016 จะแข่งขันในวันที่ 7-18 กันยายน 2559 ถ่ายทอดสดผ่านทาง https://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV/videos

About Author