เซลล์ในเส้นเลือดของหนู – และอาจเป็นมนุษย์ – สร้างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งช่วยควบคุมความดันโลหิตโดยการผ่อนคลายหลอดเลือดตามที่ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติกล่าว

“ ตอนนี้เราทราบถึงบทบาทของไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการควบคุมความดันโลหิตแล้วมันอาจเป็นไปได้ที่จะออกแบบการรักษาด้วยยาที่ช่วยเพิ่มการก่อตัวเป็นทางเลือกแทนวิธีการรักษาความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน” ดร. โซโลมอนเอชสไนเดอร์ นักประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins กล่าวในการแถลงข่าวฮอปกินส์

การศึกษารวมถึงหนูที่ขาดยีนสำหรับเอนไซม์ที่เรียกว่า CSE เชื่อกันมานานว่าจะต้องรับผิดชอบในการผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในหนูที่ขาด CSE กับหนูปกติพวกเขาพบว่าแก๊สนั้นหมดไปมากในระบบหัวใจและหลอดเลือดของหนูที่ขาด CSE นี่แสดงให้เห็นว่าเนื้อเยื่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมักใช้ CSE เพื่อผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์นักวิจัยกล่าว

นักวิจัยยังพบว่าหนูที่มีอาการขาด CSE นั้นมีความดันโลหิตสูงประมาณ 20% ซึ่งเทียบเท่ากับความดันโลหิตสูงในมนุษย์

ในการทดสอบอื่นนักวิจัยศึกษาว่าหลอดเลือดในหนูที่มีอาการขาด CSE ตอบสนองต่อสารสื่อประสาทเมธาโคลีนหรือที่รู้จักกันว่าผ่อนคลายหลอดเลือดปกติ เส้นเลือดในหนูที่ขาด CSE พบการตอบสนองเพียงเล็กน้อยซึ่งแสดงว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์มีบทบาทสำคัญในการผ่อนคลายหลอดเลือด

ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวันที่ 23 ตุลาคมในวารสาร วิทยาศาสตร์ อาจมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางกับสรีรวิทยาและโรคของมนุษย์สไนเดอร์กล่าว

“ ในแง่ของเส้นเลือดที่ผ่อนคลายดูเหมือนว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์อาจมีความสำคัญเท่ากับไนตริกออกไซด์” ซึ่งค้นพบเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อควบคุมความดันโลหิต

About Author